Articles for tag: agregacja, agregat, analiza, całość, dekompozycja, element, kompozycja, konglomerat, synteza, zbiór w sensie kolektywnym