Articles for tag: adaptacja, adaptacjonizm, aklimatyzacja, biologia, dostosowanie, egzaptacja, ewolucja, fotoperiodyzm, geografia, habituacja, hygrofity, Karol Darwin, kserofity, pokolenie, preadaptacja, selekcja, środowisko