Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.

Apoteoza

Apoteoza – uznanie istoty ludzkiej za istotę boską.