Articles for tag: adoksografia, apostrofa, Daniel Naborowski, Dion Złotousty, druga sofistyka, enkomion, epitafium, Erazm z Rotterdamu, erudycja, Favorinus, Franciszek Dionizy Kniaźnin, gatunki literackie, głupota, humanizm, Jan Kochanowski, literatura staropolska, literatura starożytnej Grecji, Lukian, panegiryk, zabawa literacka, łysina