A friend to all is a friend to none

A friend to all is a friend to none A friend to all is a friend to none – przysłowie angielskie. Znaczy ono: “Przyjaciel wszystkich nie jest przyjacielem nikogo”. Przypisywane Arystotelesowi (powiedzenie o podobnej treści przypisał Arystotelesowi Diogenes Laertios w Żywotach i poglądach słynnych filozofów) i zapewne rzeczywiście bardzo dawnego pochodzenia. W języku angielskim odnotowane zostało … Czytaj dalej