Absolut: filozofia nowożytna

Absolut: filozofia nowożytna Główny artykuł: Absolut. Absolut w filozofii nowożytnej – termin “Absolut” pojawia się w filozofii u schyłku średniowiecza, szczególnie u Mikołaja z Kuzy, myśliciela przełomu średniowiecza i nowożytności. Szeroko rozpowszechnił się jednak dopiero w kulturze intelektualnej oświecenia (zwłaszcza dzięki Wolterowi), co pozostawało w związku z panującymi w niej prądami deistycznymi. Racjonalizm nowożytny i oświecenie W myśli Kartezjusza Absolut … Czytaj dalej

Absolut

Abolut: “filzoficzny odpowiednik Boga”, byt konieczny i niezłożony, stanowiący rację bytów przygodnych i złożonych. Doskonały, pełny, bezwzględny. Także: to, co w danym układzie nie jest zrelatywizowane do niczego innego.