Articles for tag: Absolut, Bóg, deizm, Fichte, filozofia nowożytna, filozofia religii, Hegel, Hobbes, Hume, Immanuel Kant, Kartezjusz, Malebranche, okazjonalizm, Schelling, Spinoza, Wolter

Absolut

Abolut: "filzoficzny odpowiednik Boga", byt konieczny i niezłożony, stanowiący rację bytów przygodnych i złożonych. Doskonały, pełny, bezwzględny. Także: to, co w danym układzie nie jest zrelatywizowane do niczego innego.