Articles for tag: błąd, błędy logiczne, błędy w definiowaniu, definicja, definiens, ignotum per ignotum, logika, neologizm, niewiedza, wiedza, zapożyczenia