Articles for tag: adoksografia, adresat, antropomorfizacja, apostrofa, argumentacja, argumentum ad auditores, asteronim, aversio, dedykacja, figury myśli, figury retoryczne, inwokacja, metabaza, oda, opinio communis, patos, personifikacja, prozopopeja, składnia, środki retoryczne, środki stylistyczne, tyuł, wołacz

Adresat

Adresat utworu literackiego: odbiorca dedykacji, osoba wymieniona w tekście, lub odbiorca dzieła literackiego, adresat komunikatu literackiego.