Articles for tag: baran, czaszka, dekoracja, język grecki, koza, ofiara, ornament, ołtarz, płaskorzeźba, religia grecka, sztuka dekoracyjna, sztuka rzymska, sztuka sepulkralna, sztuka starożytnej Grecji, terminy architektoniczne

Aegikranion

Aegikranion Aegikranion (zlatynizowane aegikranium, aegicranium) – w terminologii sztuk pięknych: dekoracyjny element architektoniczny, ornament w kształcie czaszki kozy (kozła) lub barana w ujęciu frontalnym. Typowy dla sztuki starożytności klasycznej, najczęściej występował w sztuce sakralnej (dekoracja ołtarzy) oraz w sztuce sepulkralnej (dekoracja grobów). Zazwyczaj jako dekoracja rzeźbiarska, często w formie fryzu, płaskorzeźby, reliefu. Pierwotnie aegikranion symbolizował ...