Analiza dokumentacyjna

Analiza dokumentacyjna, abstrakt: rodzaj adnotacji treściowej, dokładne i zwięzłe omówienie treści dokumentu.

Adres

Adres: definicja ogólna, różne znaczenia terminu. W teorii informacji wyrażenie odwzorowujące położenie elementu w zbiorze. W sensie ogólnym najczęściej adres pocztowy.