Vannoccio Biringuccio

Vannoccio Biringuccio: włoski metalurg epoki renesansu.

Apoteoza

Apoteoza – uznanie istoty ludzkiej za istotę boską.