jonosfera

Jonosfera: warstwa atmosfery zawierająca dużą ilość wolnych jonów i elektronów.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.