Błąd językowy

Błąd językowy – nieświadome odstępstwo od współczesnej normy językowej.