Błąd stylistyczny

Błąd stylistyczny: naruszenie normy językowej w zakresie stylu.

Błąd językowy

Błąd językowy – nieświadome odstępstwo od współczesnej normy językowej.