Articles for tag: biżuteria, brąz, cyna, cynk, dzwon, folia, formierstwo, gips, kokila, ludwisarstwo, masa formierska, metale, metalurgia, miedź, mosiądz, nakurzanie, nakłucia, obciągnięcie, odlew, odlewanie ciśnieniowe, odlewnia, odlewnictwo, ołów, piasek, platerowanie, porcelana, pręt, przemysł elektromaszynowy, przemysł metalurgiczny, przenośnik, przypalenie, rura, rzeźba, Sèvres., siła bezwładności, siła ciążenia, spiż, srebro, stal, staliwo, stop, stopy drukarskie, stopy metali niezależnych, stopy tytanu, sztuka użytkowa, tworzywa sztuczne, Vannoccio Biringuccio, wosk, zabawki, żelazo, żeliwo, złotnictwo, złoto

Dacja

Dacja: ojczyzna ludu Daków, następnie prowincja rzymska. Na terenie dzisiejszej Rumunii. Zdobyta przez Trajana w wojnie z Decebalem, ewakuowana przez cesarza Aureliana. Źródło złota, srebra i żelaza.