Articles for tag: alfabet, arkusz, autor, bifolium, edytorstwo, folio, format, format książki, formaty papieru, koperta, książka, maszynista, miara, norma arkusza, objętość, objętość dzieła, paginacja, papier, plano, poligrafia, prostokąt, rewizja, składka, strona, sygnatura arkusza, tekst, tytulatura, tytuł, żywa pagina

Arkusz

Arkusz: w poligrafii i edytorstwie miara objętości tekstu. Wyróżnia się najczęściej arkusz wydawniczy, arkusz autorski (około 40000 znaków drukarskich) i arkusz drukarski. Arkusz papieru i inne rodzaje arkuszy.