Articles for tag: accusativus, accusativus cum infinitivo, accusativus directionis, accusativus duplex, argument, biernik, bierność, bierny, czasowniki nieprzechodnie, deklinacja, dopełniacz, dopełnienie, figura etymologica, język polski, przypadki, przypadki zależne, strona bierna, wskaźnik syntaktyczny, związek syntaktyczny