barometr

Barometr: instrument stosowany do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

Atmosfera

Atmosfera, atmosfera Ziemi, atmosfera Ziemska: powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię.