Żagary

Żagary: grupa poetycka działająca w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zaliczana do drugiej awangardy.

El Greco

El Greco, właściwie Domenikos Theotokopulos (ok. 1540-1614): malarz pochodzenia greckiego działający w Hiszpanii. Czołowy przedstawiciel manieryzmu.

Całe życie Sabiny

“Całe życie Sabiny”: powieść psychologiczna Heleny Boguszewskiej z 1934 roku.

Film artystyczny

Film artystyczny: film świadomie realizujący funkcje estetyczne.

Film abstrakcyjny

Film abstrakcyjny: gatunek filmowy i kategoria estetyczna; film rezygnujący z bezpośredniego przedstawienia rzeczywistości, fabuły i narracji na rzecz ekspresji wizualnej.

Film absolutny

Film absolutny: w niemieckiej awangardzie filmowej (abstrakcjonizm, ekspresjonizm). Filmy stanowiące kompozycje animowanych linii, plam, figur i innych form.

Sztuka abstrakcyjna

Sztuka abstrakcyjna, abstrakcjonizm: kierunek w sztuce współczesnej.

Awangarda krakowska

Awangarda krakowska: polski ruch literacki w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Program i przedstawiciele awangardy krakowskiej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek).