Articles for tag: Aleksander Rymkiewicz, Antoni Gołubiew, apokalipsa, awangarda, Czesław Miłosz, druga awangarda, Dwudziestolecie międzywojenne, fatum, Henryk Dembiński, Jerzy Putrament, Jerzy Zagórski, Józef Maśliński, Juliusz Słowacki, katastrofa, katastrofizm, konstruktywizm, Kwadryga, Literackie Centrum Konstruktywistów, literatura polska, neoklasycyzm, pokolenie literackie, program literacki, przedmieście, ruchy literackie, Stanisław Cat-Mackiewicz, Stefan Jędrychowski, Teodor Bujnicki, Wilno, Żagary

wenuspaleo

Film abstrakcyjny

Film abstrakcyjny: gatunek filmowy i kategoria estetyczna; film rezygnujący z bezpośredniego przedstawienia rzeczywistości, fabuły i narracji na rzecz ekspresji wizualnej.

wenuspaleo

Film absolutny

Film absolutny: w niemieckiej awangardzie filmowej (abstrakcjonizm, ekspresjonizm). Filmy stanowiące kompozycje animowanych linii, plam, figur i innych form.

Awangarda krakowska

Awangarda krakowska: polski ruch literacki w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Program i przedstawiciele awangardy krakowskiej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek).