Articles for tag: asystent, asystent reżysera, drugi reżyser, reżyser, zawody

wenuspaleo

Asystent reżysera

Asystent reżysera - zawód filmowy, asystenci reżysera są jego najbliższymi współpracownikami w przygotowaniu filmu, a następnie w pracy w czasie zdjęć. W języku angielskim: assistant director.