Articles for tag: antyteza, asocjacja, asynchron, asynchroniczny, asynchronizm, błąd, dźwięk, Eisenstein, film dźwiękowy, Grigorij Aleksandrow, kontrapunkt\, montaż, obraz, postsynchron, Wsiewołod Pudowkin