Adaptacja kulturowa

Adaptacja kulturowa: proces dostosowania się jednostek i zbiorowości do nowego otoczenia kulturowego.