Agencja informacyjna

Agencja informacyjna: wyspecjalizowana instytucja, która zajmują się zbieraniem i opracowywaniem informacji bieżących.

Teoria agencji

Teoria agencji (agency theory, financial agency theory) – teoria ładu korporacyjnego stanowiąca płaszczyznę badawczą relacji (określanych jako związki agencji) między przełożonym (pryncypał, zwierzchnik) a podmiotem określanym jako agent, wykonującym dla przełożonego określone czynności.