Argumentacja

Argumentacja: zespół czynności podejmowanych w celu uzasadnienia jakiegoś poglądu, jakiejś tezy. Są to tak czynności mentalne, jak i czynności werbalne (akty mowy). Argumentacja może być rozumiana także jako uporządkowany zestaw argumentów użytych przez osobę przekonującą do czegoś. Budowa tego szeregu opiera się przede wszystkim na przyjętej przez argumentującego ocenie jego skuteczności, która bywa określana terminem taktyka argumentacyjna.

Racjonalność

Racjonalność: racjonalność w metafizyce, racjonalność ontologiczna, racjonalność w kulturze greckiej. Działania racjonalne. Myślenie racjonalne. Racjonalne postępowanie. Racjonalność intersubiektywna, racjonalność substancjalna. Racjonalność ekonomiczna, czyli racjonalność gospodarowania.

A friend to all is a friend to none

A friend to all is a friend to none A friend to all is a friend to none – przysłowie angielskie. Znaczy ono: “Przyjaciel wszystkich nie jest przyjacielem nikogo”. Przypisywane Arystotelesowi (powiedzenie o podobnej treści przypisał Arystotelesowi Diogenes Laertios w Żywotach i poglądach słynnych filozofów) i zapewne rzeczywiście bardzo dawnego pochodzenia. W języku angielskim odnotowane zostało … Czytaj dalej A friend to all is a friend to none

Absolut: filozofia starożytna

Absolut w filozofii starożytnej – w filozofii starożytnej nie istniał jeszcze bezpośredni odpowiednik terminu “absolut”, jego pełnego odpowiednika o charakterze pojęciowym dopatrywać można się w późnostarożytnej koncepcji prajedni Plotyna. Istniało jednak wiele pojęć o zbliżonym charakterze.