Amerykanizacja

Amerykanizacja: zjawisko społeczne, polityczne i kulturowe. Procesy zmiany kulturowej upodobniające kulturę innych krajów do amerykańskiej.

Decollage

Decollage, décollage, dekolaż: technika artystyczna opierająca się na całkowitym lub częściowym niszczeniu obiektów działań artystycznych. Stanowi przeciwieństwo kolażu.