jonosfera

Jonosfera: warstwa atmosfery zawierająca dużą ilość wolnych jonów i elektronów.