Film animowany

Film animowany – utwór filmowy (gatunek filmowy i technika zdjęciowa) zrealizowany za pomocą metod animacji.