Articles for tag: 1945, André Gorz, czas, czasopisma literackie, egzystencjalizm, feminizm, kultura Francji, literatura zaangażowana, Maurice Merleau-Ponty, prasa, prasa we Francji, program literacki, Samuel Beckett, Sartre, Simone de Beauvoir, wojna algierska