Articles for tag: akt, aktualizm, aktualizm geologiczny, analogia, biologia, Charles Lyell, darwinizm, ekscepcjonalizm, ewolucja, filozofia nauki, filozofia przyrody, geologia, Georges Cuvier, gradualizm, James Hutton, Karol Darwin, katastrofa, katastrofizm, osady, paleogeografia, paleogeomorfologia, Pliniusz, przeszłość, rekonstrukcja, sedymentologia, skorupa ziemska, Stephen Jay Gould, Ziemia, życie

Argumentacja

Argumentacja: zespół czynności podejmowanych w celu uzasadnienia jakiegoś poglądu, jakiejś tezy. Są to tak czynności mentalne, jak i czynności werbalne (akty mowy). Argumentacja może być rozumiana także jako uporządkowany zestaw argumentów użytych przez osobę przekonującą do czegoś. Budowa tego szeregu opiera się przede wszystkim na przyjętej przez argumentującego ocenie jego skuteczności, która bywa określana terminem taktyka argumentacyjna.