Stop

Stop: mieszanina metali i innych metali lub niemetali, o właściwościach metalicznych.

Amalgamacja

Amalgamacja, amalgamacja kulturowa: mieszanie się elementów wielu kultur. Koncepcja Ludwika Gumplowicza. Kontekst rasistowski w Stanach Zjednoczonych (amaglamation).