Abolicjonizm

Abolicjonizm, ruch abolicjonistyczny: ruch społeczny, działalność na rzecz zniesienia niewolnictwa.

Amalgamacja

Amalgamacja, amalgamacja kulturowa: mieszanie się elementów wielu kultur. Koncepcja Ludwika Gumplowicza. Kontekst rasistowski w Stanach Zjednoczonych (amaglamation).