Articles for tag: Agricola, Aldus Manutius, aldyny, Chemnitz, choroby zakaźne, Christoph Andreas Schlüter, drzeworyt, dżuma, farmaceuci, Galen, geolodzy, geologia, Georgius Agricola, Glauchau, górnictwo, Herbert Hoover, Hipokrates, humanizm, hutnictwo, ilust, język grecki, kopalnia, lekarze, leksykografia, Lipsk, metal, metalurgia, mineralodzy, mineralogia, minerały, niemieccy lekarze, niemieccy uczeni, Pliniusz, pompa, postacie renesansu, różdżka, Saksonia, słowniki, Uniwersytet w Lipsku, Vannoccio Biringuccio, wiatr, wiatrak, woda

Antykwa

Antykwa, określana także terminem pismo humanistyczne, niekiedy łacinka: krój pisma powstały w XV wieku, przechodzący różne fazy rozwojowe (przede wszystkim antykwa renesansowa, antykwa barokowa i antykwa klasycystyczna), nawiązujący do pisma rzymskiego. Do dziś stanowi dominujący typ pism drukarskich.