Articles for tag: Adorno, Alban Berg, dialektyka, estetyka, filozofia kultury, filozofia muzyki, filozofowie, Frankfurt, Institut für Sozialforschung, Karl Kraus, kultura masowa, marksizm, Max Horkheimer, niemieccy filozofowie, niemieccy socjolodzy, Nowy Jork, osobowość autorytarna, oświecenie, Paul Lazarsfeld, psychologia społeczna, rozum instrumentalny, socjolodzy, szkoła frankfurcka, teoria krytyczna