akumulacja: geologia

Akumulacja: w geologii, nakładanie się osadów.

Akumulacja

Akumulacja, akumulacja kapitału (ekonomicznego): przeznaczanie zasobów na dalszy rozwój, gromadzenie dochodów w celach inwestycyjnych.