Articles for tag: absolutny, aktynograf, aktynometr, aktynometria, aparatura pomiarowa, atmosfera, bolometr, Charles Greeley Abbot, ciepło, heliostat, instrumenty meteorologiczne, jednostki, kalorie, meteorologia, metr, miara, pomiar, promień, promieniowanie, promieniowanie słoneczne, pyrheliometr, słońce