Akcent inicjalny

Akcent inicjalny: inaczej akcent nagłosowy, padający na pierwszą sylabę wyrazu.