Articles for tag: Akademia Florencka, Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu, Albert Zimmermann, Barbizończycy, Düsseldorf, impresjonizm, Jean-François Millet, László Paál, malarze, Mihály Munkácsy, pejzaż, węgierscy malarze, Wiedeń

Akademie literckie

Akademie literackie: instytucje stanowiące stowarzyszenia pisarzy, literaturoznawców i krytyków literackich, mające na celu koordynację życia literackiego i dyskusję o literaturze.