reklama

Reklama: komunikat perswazyjny mający na celu zwrócenie uwagi na produkt, usługę, ideę lub postawę.

Aida

Aida: opera Giuseppe Verdiego z 1871. Libretto: Antonio Ghislanzoni.