Konferencja berlińska

Konferencja berlińska, 1884-1885: międzynarodowa konferencja poświęcona problemom kolonizacji Afryki.

Eneida

Eneida: epos Wergiliusza z I wieku p.n.e., narodowy poemat rzymski.