Afisz

Afisz: druk ulotny przeznaczony do celów informacyjnych i reklamowych.

Decollage

Decollage, décollage, dekolaż: technika artystyczna opierająca się na całkowitym lub częściowym niszczeniu obiektów działań artystycznych. Stanowi przeciwieństwo kolażu.