Articles for tag: adres, adres hołdowniczy, adresat, gatunki literackie, hołd, list otwarty, literatura stosowana, petycja, prawo

wenuspaleo

Adres

Adres: definicja ogólna, różne znaczenia terminu. W teorii informacji wyrażenie odwzorowujące położenie elementu w zbiorze. W sensie ogólnym najczęściej adres pocztowy.