Articles for tag: adres, adres czytelniczy, adres wydawniczy, adresat, adresat komunikatu, czytelnictwo, czytelnik, linia programowa, publiczność, redakcja, zawartość

wenuspaleo

Adres

Adres: definicja ogólna, różne znaczenia terminu. W teorii informacji wyrażenie odwzorowujące położenie elementu w zbiorze. W sensie ogólnym najczęściej adres pocztowy.