aglomeracja

Aglomeracja, aglomeracja miejska, aglomeracja miejsko-przemysłowa: zespół miast powiązanych funkcjonalnie, komunikacyjnie i gospodarczo.

Jednostka administracyjna pierwszego rzędu

Jednostka administracyjna pierwszego rzędu: jednostki podziału terytorialnego, na które dzieli się bezpośrednio dane państwo, względnie określone terytorium autonomiczne.

Administrator sieci

Administrator sieci: osoba odpowiedzialna za całość funkcjonowania danej sieci komputerowej, utrzymanie jej w stanie zdatnym do użytku i bezpiecznym. Także: zarządca sieci,żargonowo admin, sysadmin, używa się także terminów angielskojęzycznych network administator i supervisor.

Teoria agencji

Teoria agencji (agency theory, financial agency theory) – teoria ładu korporacyjnego stanowiąca płaszczyznę badawczą relacji (określanych jako związki agencji) między przełożonym (pryncypał, zwierzchnik) a podmiotem określanym jako agent, wykonującym dla przełożonego określone czynności.