Jednostka ad

Jednostka administracyjna pierwszego rzędu Jednostka administracyjna pierwszego rzędu (jednostki administracyjne pierwszego rzędu) – jednostki podziału terytorialnego, na które dzieli się bezpośrednio dane państwo,  względnie określone terytorium autonomiczne. Najwyższy szczebel podziału administracyjnego. W Polsce jednostką administracyjną pierwszego rzędu jest województwo. Potencjał gospodarczy i społeczny jednostek administracyjnych pierwszego rzędu wiąże się przede wszystkim ze stopniem rozwoju samorządności, w … Czytaj dalej Jednostka ad

Administrator sieci

Administrator sieci: osoba odpowiedzialna za całość funkcjonowania danej sieci komputerowej, utrzymanie jej w stanie zdatnym do użytku i bezpiecznym. Także: zarządca sieci,żargonowo admin, sysadmin, używa się także terminów angielskojęzycznych network administator i supervisor.

Teoria agencji

Teoria agencji (agency theory, financial agency theory) – teoria ładu korporacyjnego stanowiąca płaszczyznę badawczą relacji (określanych jako związki agencji) między przełożonym (pryncypał, zwierzchnik) a podmiotem określanym jako agent, wykonującym dla przełożonego określone czynności.