Articles for tag: adaptacja kulturowa, aglomeracja, antropologia kulturowa, antropologia miasta, archeologia, ekologia, ekologia społeczna, ekonomia ekologiczna, ekosystem, Ernest Burgess, Frederick Law Olmstead, George J. Armelagos, habitat, irygacja, Jared Diamond, Joseph Tainter, Julian Steward, Karl Wittfogel, laboratorium, Leslie White, Lewis Mumford, maltuzjanizm, Mark Nathan Cohen, Marshall Sahlins, miasto, nisza ekologiczna, ochrona środowiska, Rober E. Park, Robert L. Carneiro, rolnictwo, ślad ekologiczny, socjologia miasta, sprawiedliwość ekologiczna, środowisko, środowisko społeczne, szkoła chicagowska, Thomas Malthus, urbanistyka, urbanizacja, Vere Gordon Childe, William Rees, zanieczyszczenie środowiska, żywność