Articles for tag: Adam Mickiewicz, akcja, aktywizm, Alfred de Musset, Antoni Malczewski, bajronizm, Beniowski, bohater, bohater romantyczny, bunt, choroba wieku, dygresja, egzotyzm, George Byron, Giaur, Heinrich Heine, indywidualizm, ironia romantyczna, Juliusz Słowacki, orientalizm, oryginalność, Percy Bysshe Shelley, poemat dygresyjny, poezja romantycznego przełomu, powieść poetycka, prometeizm, reneizm, romantyzm, romantyzm - literatura polska, schilleryzm, Seweryn Goszczyński, tyreizm, wereryzm

Ustęp

Ustęp: w literaturze samodzielny znaczeniowo fragment utworu (np. w "Dziadach"). W prawie jednostka redakcyjna, skrót ust. Bliski odpowiednik "akapitu". Znaczenia słownikowe (ubikacja).