Śródtytuł

Śródtytuł – dodatkowy tytuł wewnętrzny, który nadaje się fragmentom części utworu. Najczęściej ma się tu na myśli dodatkowe, wewnętrzne tytuły rozdziałów, ale także tytuły wewnętrzne tomów, sekcji, akapitów, ustępów itp.


Śródtytuły tworzą często układ hierarchiczny. Poszczególne elementy podrzędne takiej hierarchii drukuje się przeważnie coraz to mniejszą czcionką. Hierarchiczną strukturę śródtytułów odzwierciedla zazwyczaj także spis treści dzieła.

Śródtytuły drukuje się jednak nie tylko w układzie hierarchicznym, ale często także jako notki na marginesach strony, a więc jako tzw. marginalia. Wszelkiego rodzaju tytuły (niekoniecznie śródtytuły) drukowane na marginesie strony określane są też łącznie jako boczki. Warto zauważyć, że w formatowaniu tekstu po śródtytułach pomijać można wcięcia akapitowe.

Śródtytuł w innych językach

W języku angielskim – internal title. W języku francuskim – titre intérieur, także intertire. W języku niemieckim: Intertitel.

Uwaga: w języku francuskim terminy titre intérieurintertire uważa się często za synonimy. Spotyka się jednak we francuskiej literaturze przedmiotu także zalecenia rozróżniania znaczeń tych słów, według których słowo intertire oznaczać ma śródtytuł jedynie znacznych, obszernych fragmentów dzieła, takich jak tomy i księgi.

Zobacz także: akapit, podtytuł.

Bibliografia:

  • Encyklopedia wiedzy o książce.
  • Madeleine Sauvé, Qu’est-ce qu’un livre? De la page blanche à l’achevé d’imprimer, Les Editions Fides, 2006, s. 110.

Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz