Reklamiarski

Reklamiarski (reklamiarska, reklamiarskie) – przymiotnik oznaczający stosowanie reklamy, która jest prymitywna, niewyszukana i krzykliwa, zwłaszcza aroganckiej i chełpliwej autoreklamy. Szczególnie często odnosi się do samochwalstwa (np. “reklamiarska przedmowa” napisana do własnej książki). Neutralnym, nienacechowanym wyrazem odnoszącym się do reklamy jest przymiotnik “reklamowy”. Używanie przymiotnika “reklamiarski” w znaczeniu “reklamowy” stanowi błąd językowy (błąd leksykalny). Pogardliwe znaczenie może mieć też słowo “reklamiarz”, oznaczające osobę przesadnie zachwalającą samego siebie – może ono być jednak także słowem neutralnym, oznaczając tworzącego reklamy plastyka lub innego specjalistę.Tagi
Encyklopedia ekonomii

Dodaj komentarz