Paralingwistyka

Paralingwistyka (angielskie paralinguistics) – pojęcie obecne głównie w językoznawstwie amerykańskim, funkcjonujące w nurcie językoznawstwa strukturalistycznego. Jest to określenie zbiorcze nauk pomocniczych językoznawstwa zajmujących się “przedjęzykowymi” procesami związanymi z mówieniem – fizycznymi, fizjologicznymi i psychologicznymi aspektami mówienia. Nazwa pochodzi nie tyle od faktu, że procesy te poprzedzają zjawiska językowe sensu stricto, ale raczej od przekonania, że badania językoznawcze o takim “paralingwistycznym” charakterze powinny poprzedzać badania językoznawcze w sensie właściwym.


Istnieje także przymiotnik paralingwistyczny. Jako czynniki paralingwistyczne określa się takie elementy komunikacji niewerbalnej jak tempo mowy, intonację, ton głosu, przerwy między jednostkami wypowiedzi czy też chrząknięcia.

(Uwaga: w Encyklopedii wiedzy o języku polskim znajduje się błędna definicja “pralingwistyka”).


2 komentarze do “Paralingwistyka”

  1. I do enjoy the way you have framed this issue and it does present me personally a lot of fodder for thought. Nevertheless, because of everything that I have seen, I simply just wish as other remarks pack on that individuals stay on issue and in no way start upon a tirade involving some other news du jour. All the same, thank you for this exceptional piece and while I do not go along with it in totality, I value the perspective.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz