Minimum absolutne

Minimum absolutne – najniższa (najmniejsza) wartość danego elementu. Określenie to stosowane jest przede wszystkim w meteorologii (elementy meteorologiczne) oraz w hydrologii. Elementy te odnoszone są do okreslonego czasu (rozważanego okresu obserwacji) oraz miejsca. Określenie to występuje w innym znaczeniu także w matematyce (minimum bezwzględne).


Przeciwieństwem minimum absolutnego jest maksimum absolutne, określające najwyższe wartości skrajne. Do badanych elementów meteorologicznych należą przede wszystkim temperatura powietrza, opady oraz wilgotność. Minimalne i maksymalne wartości elementów meteorologicznych określa się jako “ekstrema meteorologiczne” lub “ekstrema elementów meteorologicznych”, względnie swobodniej jako “rekordy klimatyczne”. Przedstawia się je w odniesieniu do określonego czasu (wartości dobowe, miesięczne, wieloletnie) i miejsca. Przykładem może być tu minimalne ekstremum temperatury odnotowane w dziejach pomiarów – najniższą temperaturę powietrza, −89,2 °C, odnotowano 21 lipca 1983 roku w stacji Wostok na Antarktydzie.

Zobacz też: absolut, absolutny w znaczeniu ogólnym i filozoficznym.


Tagi
Humanistyczna encyklopedia naukiWielka encyklopedia geograficzna świata

Dodaj komentarz