Miary alcejskie

Miary alcejskie

Miary alcejskie – w starożytnej metryce iloczasowej miary wierszowe wchodzące wprowadzone przez Alkajosa (VII/VI wiek p.n.e.), poetę greckiego okresu archaicznego. Wszystkie trzy wchodzą w skład strofy alcejskiej (zobacz: strofa alcejska). Przynależą do eolskich miar wierszowych. Są to:

Jedenastozgłoskowiec alcejski o postaci:

/ / /

Dziesięciozgłoskowiec alcejski o postaci:

/

Dziewięciozgłoskowiec alcejski o postaci:

/  /

W innych językach: język angielski – alcaic meter; język francuski – métre alcaïque; język niemiecki – Alkäische Versmaße.